• Rodzina

    Stres rodziców

    Pomimo wysokiego  wskaźnika przeżycia w przypadku nowotworów dziecięcych zrozumiałe jest, że u rodziców pojawia się stres, związany z tym co dla dziecka oznacza leczenie oraz czy będzie ono cierpieć. Pojawiają się również pytania o szanse wyleczenia oraz to najtrudniejsze: “czy moje dziecko umrze?”.  W związku z chorobą dziecka rodzice mogą więc wykazywać fizyczne i emocjonalne objawy, takie jak stres, poczucie utraty kontroli, obniżenie samooceny, depresję czy lęk. Tymczasem rodzina odpowiedzialna w takim momencie przede wszystkim za opiekę i dobre samopoczucie dziecka, musi także czuwać nad dobrostanem fizycznym, emocjonalnym i społecznym innych jej członków. 

    Przed rodzicami stoi więc ogromnie trudne zadanie, które może być źródłem  stresu. Jego wyższy poziom obserwuje się u młodszych rodziców oraz u rodziców młodszych dzieci. Może to wynikać z braku doświadczenia młodych rodziców oraz z większej zależności młodszych dzieci od ich opiekunów.