• Onko-dorośli

  Wypadanie włosów

  W naszej kulturze wygląd zewnętrzny ma znaczenie. Dlatego jeden z najmniej “bolesnych” skutków ubocznych leczenia czasami staje się najbardziej uciążliwy. Dlatego też nawet 8% pacjentów odrzuca leczenie ze względu na lęk przed (całkowitą) utratą włosów. 

  Utrata włosów jest jednym ze skutków ubocznych chemioterapii, natomiast bywa postrzegana jako utrata indywidualności i atrakcyjności. Sprzyja to wycofaniu się ze społeczeństwa i prowadzi do pogorszenia jakości życia. Dlaczego włosy w ogóle wypadają? I jak przebiega ten proces wypadania, a później odrastania włosów? 

 • Onko-dorośli

  Lęk

  U pacjentów onkologicznych wiele aspektów choroby może wywoływać lęk. Z jednej strony są to różne kwestie związane z chorobą: sama diagnoza, perspektywa leczenia i efektów ubocznych, możliwość nawrotu lub progresji choroby. Z drugiej strony są to czynniki związane z codziennym funkcjonowaniem: obawa o utratę niezależności, troska o zmianę relacji czy strach przed śmiercią. Taki lęk może przybierać postać ostrą (są to krótkie okresy występowania objawów) lub przewlekłą (wówczas lęk występuje praktycznie cały czas, ale o niższym nasileniu).

 • Onko-dorośli

  Lęk przed nawrotem lub progresją choroby

  Lęk przed nawrotem lub progresją raka (ang. fear of cancer recurrence, FCR)  to niepokój, który ludzie odczuwają, gdy uważają, że choroba może powrócić lub postępować. Na pojawienie się tego lęku wpływa wiele czynników. Z jednej strony jest to sam kontakt z informacją dotyczącą choroby, czy to informacja o diagnozie u kogoś innego czy to usłyszenie o nowotworze w mediach, czy też konieczność pojawienia się na badaniach kontrolnych.  Z drugiej strony istotną rolę odgrywa doświadczanie nowych lub trwających już efektów ubocznych czy też objawów (szczególnie bólu) związanych z chorobą. Lęk przed nawrotem lub progresją choroby jest więc konstruktem wielowymiarowym. Może wynikać z interpretacji sygnałów wewnętrznych (np. objawy fizyczne) lub zewnętrznych (np. obejrzenie kampanii antynowotworowej). Taki lęk może prowadzić do dysfunkcjonalnych zachowań, np. unikania czy nadmiernego kontrolowania, co ostatecznie może prowadzić do jeszcze silniejszego lęku.

 • Onko-dorośli

  Depresja

  Objawy depresyjne zwykle rozwijają się w pierwszym roku po rozpoznaniu raka i często ustępują w wyniku adaptacji do sytuacji stresowej jaką jest choroba. Niemniej, depresja nie wybiera i może dotknąć każdego pacjenta z nowotworem. W niektórych rodzajach raka pojawia się jednak częściej niż w innych. Najczęściej diagnozę słyszą pacjenci z nowotworami jamy ustnej i gardła (22-57%), rakiem trzustki (33-50%), rakiem piersi (1,5-46%), rakiem płuc (11-44%), rakiem jelita grubego (13-25%), nowotworami ginekologicznymi (1-23%) i chłoniakiem (8-19%). Niestety ponad 70% z tych pacjentów  nie otrzymuje skutecznego leczenia psychiatrycznego. A depresja to coś znacznie więcej niż zmiany w nastroju.  Czym jeszcze się objawia?

 • Onko-dorośli

  Zmęczenie

  Zmęczenie wynikające z choroby nowotworowej (w skrócie CRF od angielskiej nazwy cancer related fatigue) jest uporczywym uczuciem fizycznego lub emocjonalnego wyczerpania. Jego przyczyn należy upatrywać w samej chorobie lub w procesie leczenia. Może być ono trudne do oceny, ponieważ nie ma obiektywnych pomiarów zmęczenia, które pozwoliłyby zakwalifikować je do danej kategorii i przepisać odpowiednie środki zaradcze. Wiadomo jednak, że jest ono silniejsze, niż zmęczenie, które odczuwają zdrowi ludzie i zupełnie nieproporcjonalne do poziomu wysiłku, który został włożony w daną czynność. To oznacza, że na przykład osoba po krótkim spacerze może czuć się jakby maszerowała przez kilka godzin, a po przyniesieniu jednej siatki z zakupami czuje się jakby niosła ich pięć. Na takie przemęczenie nie pomagają zazwyczaj kawa, sen czy odpoczynek- czyli działania, które łagodzą zmęczenie u zdrowych osób. CRF często rozpoczyna się przed rozpoznaniem raka, pogarsza się w trakcie leczenia i może utrzymywać się przez miesiące, a nawet lata po zakończeniu leczenia. Nie ma pojedynczego, skutecznego sposobu leczenia CRF, ponieważ czasami trudno zidentyfikować jego bezpośrednią przyczynę.  Jakie czynniki mogą więc powodować wystąpienie takiego zmęczenia?

 • Onko-dorośli

  Bariery w leczeniu bólu onkologicznego

  Ból jest symptomem raka, który wpływa na jakość życia pacjentów, rodzin i ich opiekunów. Jest to wielowymiarowy objaw obejmujący elementy fizyczne, psychospołeczne, emocjonalne i duchowe. Aby leczenie bólu było skuteczne musi on zostać w ogóle zidentyfikowany, oceniony i sklasyfikowany. Następnie musi zostać wybrana strategia uśmierzania. Na najbardziej podstawowym poziomie trudności w ocenie i leczeniu bólu wynikają z jego subiektywnego charakteru: ból jest tym, co pacjent mówi, że jest.

  Pomimo nowych leków przeciwbólowych i zaktualizowanych wytycznych dotyczących leczenia bólu, pacjenci onkologiczni nie zawsze otrzymują odpowiednią terapię przeciwbólową.  Jak pokazują badania niewłaściwe leczenie bólu może dotyczyć 14 % (Meuser i in., 2001), 33% (Fisch i in., 2012), 40% (Cleeland i in., 1994) , a nawet 50% (Deandrea i in., 2008) pacjentów. Skąd takie liczby?