• Rodzina

  Wypalenie

  Rola opiekuna chorej osoby może oznaczać wiele nowych obowiązków. Mogą one dotyczyć codziennych czynności takich jak przygotowanie posiłków, pomoc w toalecie, wizyta u lekarza czy podanie lekarstw. Drugim aspektem jest pomoc w radzeniu sobie z emocjami, wspólne rozmowy, spędzanie czasu. Często naturalną kolejnością podjęcia się opieki nad inną osobą jest zaniedbywanie własnych potrzeb i uczuć. A to w dłuższej perspektywie czasu może mieć bardzo negatywne skutki. Jednym z nich jest poczucie wypalenia. Wypalenie u opiekuna to stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, któremu może towarzyszyć zmiana postawy z pozytywnej i opiekuńczej na negatywną i beztroską.  Czym się objawia?

 • Rodzina

  Relacje między rodzicami chorych dzieci

  W ciągu życia równolegle pełnimy wiele ról społecznych. Niektóre z nich są dla nas ważniejsze, inne mniej. W sytuacji różnych trudności życiowych obowiązki wynikające z jednej roli stawiamy wyżej niż te pochodzące z innej. W przypadku rodziców dziecka z chorobą nowotworową zderzają się dwie potrzeby: potrzeba troski o dobro dziecka oraz potrzeba utrzymania właściwej relacji z partnerem. Jak pokazują badania ta pierwsza zazwyczaj staje się znacznie ważniejsza, co odbija się na relacji pomiędzy rodzicami.  Tak naprawdę, więzi pomiędzy małżonkami mogą zmieniać się już od momentu zaobserwowania pierwszych objawów u dziecka i poszukiwania właściwej opieki zdrowotnej. Jakie trudności mogą pojawić się w relacji?

 • Rodzina

  Potrzeby nastoletniego rodzeństwa pacjentów

  Kiedy jedno z dzieci zachoruje na raka naturalnym jest, że staje ono w centrum uwagi, a głównym zadaniem rodziny staje się troska o jego wyleczenie. Jednak diagnoza i leczenie u jednego z dzieci może zakłócać strukturę i funkcjonowanie całej rodziny. A takie zmiany mogą prowadzić do zwiększenia intensywności zarówno uczuć jak i napięć pomiędzy rodzeństwem. Nie zmienia to jednak faktu, że zdrowe rodzeństwo jest skłonne do ukrywania swoich emocji i własnych problemów, prawdopodobnie z powodu niechęci do dodatkowego obciążania  już i tak zatroskanych rodziców. Ogólnie rzecz biorąc zdrowe rodzeństwo często czuje się samotne, izolowane, na uboczu, jakby będące ciężarem. A takie odczucia mogą prowadzić do problemów związanych z dostosowaniem psychospołecznym. Na co więc należy zwrócić uwagę?