• Onko-dorośli

  Zmęczenie

  Zmęczenie wynikające z choroby nowotworowej (w skrócie CRF od angielskiej nazwy cancer related fatigue) jest uporczywym uczuciem fizycznego lub emocjonalnego wyczerpania. Jego przyczyn należy upatrywać w samej chorobie lub w procesie leczenia. Może być ono trudne do oceny, ponieważ nie ma obiektywnych pomiarów zmęczenia, które pozwoliłyby zakwalifikować je do danej kategorii i przepisać odpowiednie środki zaradcze. Wiadomo jednak, że jest ono silniejsze, niż zmęczenie, które odczuwają zdrowi ludzie i zupełnie nieproporcjonalne do poziomu wysiłku, który został włożony w daną czynność. To oznacza, że na przykład osoba po krótkim spacerze może czuć się jakby maszerowała przez kilka godzin, a po przyniesieniu jednej siatki z zakupami czuje się jakby niosła ich pięć. Na takie przemęczenie nie pomagają zazwyczaj kawa, sen czy odpoczynek- czyli działania, które łagodzą zmęczenie u zdrowych osób. CRF często rozpoczyna się przed rozpoznaniem raka, pogarsza się w trakcie leczenia i może utrzymywać się przez miesiące, a nawet lata po zakończeniu leczenia. Nie ma pojedynczego, skutecznego sposobu leczenia CRF, ponieważ czasami trudno zidentyfikować jego bezpośrednią przyczynę.  Jakie czynniki mogą więc powodować wystąpienie takiego zmęczenia?

 • Onko-dorośli

  Bariery w leczeniu bólu onkologicznego

  Ból jest symptomem raka, który wpływa na jakość życia pacjentów, rodzin i ich opiekunów. Jest to wielowymiarowy objaw obejmujący elementy fizyczne, psychospołeczne, emocjonalne i duchowe. Aby leczenie bólu było skuteczne musi on zostać w ogóle zidentyfikowany, oceniony i sklasyfikowany. Następnie musi zostać wybrana strategia uśmierzania. Na najbardziej podstawowym poziomie trudności w ocenie i leczeniu bólu wynikają z jego subiektywnego charakteru: ból jest tym, co pacjent mówi, że jest.

  Pomimo nowych leków przeciwbólowych i zaktualizowanych wytycznych dotyczących leczenia bólu, pacjenci onkologiczni nie zawsze otrzymują odpowiednią terapię przeciwbólową.  Jak pokazują badania niewłaściwe leczenie bólu może dotyczyć 14 % (Meuser i in., 2001), 33% (Fisch i in., 2012), 40% (Cleeland i in., 1994) , a nawet 50% (Deandrea i in., 2008) pacjentów. Skąd takie liczby?

 • Rodzina

  Potrzeby nastoletniego rodzeństwa pacjentów

  Kiedy jedno z dzieci zachoruje na raka naturalnym jest, że staje ono w centrum uwagi, a głównym zadaniem rodziny staje się troska o jego wyleczenie. Jednak diagnoza i leczenie u jednego z dzieci może zakłócać strukturę i funkcjonowanie całej rodziny. A takie zmiany mogą prowadzić do zwiększenia intensywności zarówno uczuć jak i napięć pomiędzy rodzeństwem. Nie zmienia to jednak faktu, że zdrowe rodzeństwo jest skłonne do ukrywania swoich emocji i własnych problemów, prawdopodobnie z powodu niechęci do dodatkowego obciążania  już i tak zatroskanych rodziców. Ogólnie rzecz biorąc zdrowe rodzeństwo często czuje się samotne, izolowane, na uboczu, jakby będące ciężarem. A takie odczucia mogą prowadzić do problemów związanych z dostosowaniem psychospołecznym. Na co więc należy zwrócić uwagę?

 • Onko-dzieci

  Zespół stresu pourazowego

  Zespół stresu pourazowego (PTSD- post-traumatic stress disorder) najczęściej kojarzy się z weteranami wojennymi. Jednak  w obliczu choroby zagrażającej życiu mogą wystąpić podobne objawyZanim przejdziemy do objawów PTSD u dzieci należy odpowiedzieć na pytanie na ile choroba nowotworowa może w ogóle być traktowana jako czynnik prowadzący do PTSD?

 • Bez kategorii

  O Mnie

  zdjęcieNazywam się Monika Paleczna. Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Psychoonkologii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ). Obecnie jestem doktorantką w Instytucie Psychologii UJ. Swoją pracę z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami rozpoczęłam w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a następnie kontynuowałam w szpitalu Regina Elena w Rzymie.